Delarna är i gott skick, Anmärkning finns gjord för kända defekter. Några koppel kan behöva justeras, samtliga är dock hela.
Loken är inte körda på många år och kan behöva en oljedroppe för att må bra.

LOK Benämning Antal Anmärkning
3072 Lok DB212 2
3075 Lok DB216 1
3087 Tanklok 1 Slirskydd saknas
3135 Rälsbuss med vagn 1 Slirskydd saknas
VAGNAR      
Ölvagn Carlsberg 1
4040 Personvagn 2
4085 Kupévagn 1 Inklusive belysning
4095 Kupévagn 1
4413 Tippvagn 1
4460 Godsvagn 1
4473 Flatvagn 1
4532 Tankvagn Nynäs 1
4536 Ölvagn Tuborg 1
4566 Vagn Wasabröd 1
4690 Öppen godsvagn 1
4710 Täkt godsvagn 1 Liten skada
K-SKENOR Benämning Antal Anmärkning
2200 Rak skena 35
2201 Rak skena 2
2202 Rak skena 2
2203 Rak skena 2
2205 Rak skena 1
2221 Böjd skena 360 18
2231 Böjd skena 424,6 5
2234 Böjd skena 424,6 3
2261 Växelpar 224,6 3
2271 Växel 902,4 2
2274 Böjd skena 902,4 2
2275 Korsningsväxel 1
2290 Strömskena 1
2291 Övergångsskena 2
2297 Avkopplingsskena 1
7391 Stoppbock 1
M-SKENOR      
5100 Böjd skena 360 12
5106 Rak skena 2
5106 Rak skena 12
5107 Rak skena 4
5108 Rak skena 1
5109 Rak skena 2
5110 Rak skena 3
5111 Strömskena 1
5112 Avkopplingsskena 1
5115 Kontaktskena 2
5120 Böjd skena 286 8
5122/5123 Växelpar 437,4 1
5123 Växel höger 437,4 1 Plåt under saknas
5129 Rak skena 1
5221 Växelpar 437,4 2
7191 Stoppbock 1
TÅGSATSER Benämning Antal Anmärkning
0963 Grundsats 1
2940 SET 1 Järnvägsövergång saknas
2985 Godstågsats 1
5191 Utbyggnadssats E 1
5192 Sats för dubbelspår T1 1
5193 Sats för bangårdsspår T2 1
5194 Sats för rangeringsspår T3 1 Två defekta stoppbockar
ÖVRIGT Benämning Antal Anmärkning
6423 Transformator 10VA 1
6631 Transformator 30VA 2
7192 Järnvägsövergång 1
7298 Märklin Toporama 1
Övrigt Övrigt